Lidt Klim historie

Skolen er bygget i 2 omgange. De ældste bygninger er fra 1907. De nye - fløjen med gymnastiksalen - er fra 1955 (andre kilder siger dog 1953. Se kilder nedenfor). Skolens elever var dels børn fra strandgårdene og dels børn af kystfiskerne fra Thorup Strand.

I 60'erne startede de første nedlæggelser af de små skoler i landdistrikterne. Strandskolen blev nedlagt i 1963, og børnene flyttet til hhv. Klim og Thorup skoler.

Efter at have været privat bolig i 16 år - i en periode var der systue i gymnastiksalen - blev skolen i 1978 købt af os.

Vi var en broget flok mere eller mindre studentikose hoveder fra Århus. Enkelte med små børn. Mange blev siden aalborgensere. Nogle (få) blev københavnere, sønderjydere eller gik i anden form for udlændighed - langt væk fra Klim. De blev erstattet af andre, nye Klim-boere. Og antallet af børn voksede støt. De er nu blevet unge, smukke mennesker. Og vi er - så småt - ved at blive bedsteforældre.

Dele af strandskolen er gennem de senere år blevet renoveret og ombygget med nye køkkener, skønne rum på 1.salen, petanque-bane på parkeringspladsen og andet godt. Men stedet er stadig meget “klimsk”, fiskebådene går fortsat ud fra Thorup Strand, og havet, himlen, heden, plantagen, kantarellerne -  og stilheden - er, som man kun finder det i Klim.

Karin


Et lærerpar i efterkrigstiden

En sommerdag i 2006 kørte et ældre ægtepar ind på parkeringspladsen. De spurgte om de kunne få lov at se huset. Det kunne de selvfølgelig godt, da vi fik at vide, at det var førstelæreren og hans kone. Fra dengang tilbage i 40erne og 50erne. Henry og Nina (eller Minna) flyttede ind i 1949, lige efter at Henry havde afsluttet sin uddannelse på Århus seminarium. Det var dengang der kun var grusvej og den gamle afdeling, men masser af børn. Henry afløste den aldrende førstelærer, der holdt grise i udhuset og høns på loftet. Som moderne lærer holdt Henry op med det.

Han gik også til sognerådet og foreslog at der blev indkøbt skrivehæfter og penne og blæk. Sognerådet kunne godt se, at den pædagogiske teknologi trængte til en opdatering, så Henry fik sin bevilling
. Se hans billede af skolen 1953 på internetportalen thorup-klim.dk. Det er sikkert ham og hustruen man kan skimte foran skolen.

Det var spændende at følge Henry og Nina rundt i huset. Hvert rum gav anledning til kommentarer. I stuen (den gamle skolestue) fik vi historien om dengang der var brand. En nat vågnede lærerfamilien ved røg i lejligheden bag skolestuen. Der var gået ild i nogle tørv i skolestuen. De havde ikke telefon og Henry måtte til nærmeste gård for at ringe til brandvæsenet. Det kom, og brandmænd gik igennem den tætte røg med slanger. De kom ud, og Henry spurgte hvor de havde sprøjtet vand. En brandmand fortalte at de var gået tværs igennem rummene fra indgangen mod vejen og havde spulet mod den modsatte side. "Ja, så har vi da fået vasket vinduer", var Henrys kommentar. Men branden i tørvene blev derefter slukket.

Hans Jørn


  Og den lidt ældre Klimhistorie

Internetportalen thorup-klim.dk fortæller uddrag af skolens historie 1853-1963

Lokalhistorikeren Peter Grishauge har skrevet om det ældre Klims historie og lavet en meget interessant hjemmeside med masser af links til billeder fra det gamle Klim og omegn (billederne fra Hanherred lokalhistoriske samling). Desværre ikke noget billede af strandskolen, kun af Klim Friskole. Det nærmeste vi kommer strandskolen er Kristian Isaksens hus der lå "sydvest for Klim Strandskole". Men der er interessante oplysninger om en vis slægt Kiib fra Kiibsgaard, driftige folk der bl.a. stod for et af de mange teglværker.

Artiklen Fra Klim og omegn i forrige århundrede af Jens Rolighed nævner Klim Strandskole.

Fra den nyere  Klimhistorie

Læs Lasse Wamslers dramatiske dagbog fra den uge i december 2006, hvor han og et filmhold ikke alene optog film på strandskolen men også bekæmpede århundredets vandskade. Vi er dem stor tak skyldige!

Billedet viser skolen i 1953. Det er leveret af Henry Larsen, tidligere lærer ved skolen. Kilde: thorup-klim.dk