Diverse husregler

 

Husregler af praktisk og anden karakter som de har udviklet sig og er blevet besluttet gennem årene


Der henvises generelt til brugsanvisninger i blå mappe (sædvanligvis i reol i gamle køkken)

For bookingregler: se særligt dokument om bookingregler i ejernes Dropbox-mappe på nettet


1) Blandt Klim-ejere er der folk, der har allergi. Derfor er det strengt forbudt at have hunde, katte og andre dyr på skolen. Ridetøj tages af i skuret.

2) Varme og olie: Tjek oliestanden på tanken  ved ankomst og afrejse. Ved afrejse skal ejere skrive oliestanden ind i det særlige dokument i Dropbox og skrive hvis de har bestilt olie.

Ring efter olie, hvis der er 300 liter eller mindre. Ellers ikke. Ring efter ’hjælp’ hos en trænet Klim-bruger, hvis du ikke kan finde ud af det med fyret mv.

’Unødvendige’ besøg af olieleverandør og service koster KASSEN

Vi skal spare på den dyre olie - således:

  • Sommertid 1/4-15/10: Fyret skal være slukket og termostaterne stå på 0. Solfangeren sørger for varmt vand. Hvis den svigter på grund af for lidt sol, tændes for el-patronen under den hvide beholder i kælderen (se instruktion). Er der undtagelsesvis brug for varme i radiatorerne, tændes fyret i kælderen (følg de ophængte instrukser) - åbn kun for radiatorerne i de rum, der bruges. Når stedet forlades slukkes fyret igen og termostaterne 0-stilles. El-patronen slukkes også.

  • Vintertid 15/10-1/4: Fyret skal være tændt. Når der ikke er nogen i huset, skal fyret stå på 40 grader. Skru op på 60 grader, når I ankommer. Åbn kun for radiatorerne i de rum, der bruges. Sørg for at 0-stille termostaterne igen og stille fyret på 40 grader, når huset forlades.

Hvis problemer med fyret/varmen: chek Hfi-relæet på 1.salen (er måske slået fra) - chek om tanken er tom/kontroller olie-standen. Tanken står i udhuset.

Radiatorventilerne kan sætte sig fast, hvis de ikke har været i brug i lang tid. Man kan da skrue "hylsteret" af og massere ventilen med en knibtang indtil det varme vand begynder at strømme.

3) Det varme vand/solfangeranlæg:
Følg de ophængte instrukser på anlægget i bryggers + kælder.

Solpanelerne på ydermuren skaber varm luft. Der er tænde- og slukke-knap samt termostat i værelserne mod vejen. Når vi forlader værelserne skal der være tændt og dørene skal stå åbne, sådan at den lune luft kan strømme ind og cirkulere i huset.


  4) Hvis der er problem med afløbene/wc-aftræk - så send ikke bud efter slamsugeren (er dyr og hjælper ikke meget). Vi er tilsluttet offentlig kloakering, og der bør normalt ikke være problemer. Kontakt evt. Richard og Vibeke der er genboer og med i et pumpelaug sammen med os. Ved vand i kælderen: check pumpen i brønden og dykpumpen i den yderste hovedbrønd mod havet (lidt nord for tørresnoren) - er måske slammet til og strejker, hvilket sker af og til:Gør følgende: fjern cementdækslet (brug handsker), træk pumpen op via den jernkæde den hænger i, rens den grundigt i bunden for evt. blade o.l., sænk den ned igen. Og så skulle vandet gerne begynde at blive pumpet op og risle i den mindre sivebrønd lidt længere ude. Hvis ikke kan der evt. være gået en sikring (sidder på 1.salen). Kontakt til pumpen sidder på pæl (under spand). Den skal altid være tændt.

5) Opstår der under ophold på skolen skader på huset, udbedres de så vidt muligt “på stedet”: kontakt de evt. nødvendige håndværkere ( se under Praktiske oplysninger). Regninger/kvitteringer for afholdte udgifter sendes til regnskabsføreren. Er der tale om større reparationer/udgifter, skal regnskabsfører eller bestyrelse kontaktes inden reparationen sættes i værk.- Evt. udgifter i forbindelse med initiativsomme og “spontane” nyindkøb/forskønnelser/forbedringer af huset cleares med regnskabsfører eller bestyrelse inden de afholdes - men sker det, er en sådan initiativsomhed meget velkommen.

6) Telefon: er gratis. Internet: der er udsendt pasord til alle ejere

7) Der er græsslåmaskine og buskrydder  - til rydning af sti til vandet, græsset i gården o.l.- Blyfri benzin til græsslåmaskinen og buskrydderen. Se iøvrigt instruktion til buskrydderen i den lille sorte klimbog, nr. 3 samt brugsanvisning i blå mappe eller skuffe i redskabsrummet, gymnastiksalen.

 8) Rengøring: Sørg altid for rengøring inden du forlader stedet

  • Gulvet i den store stue i gl. afdeling er olieret og vokset og skal derfor behandles anderledes end de øvrige træ- og linoleumsgulve i huset. Se og følg instruktionerne på indersiden af lågen til rengøringsskabet i wc-rummet. Brug aldrig brun sæbe til nogen af gulvene.

  • Ellers normal, grundig rengøring af de brugte værelser og rum. - Og giv gerne et ekstra nap med en gang imellem dèr, hvor der ikke gøres rent hver gang (diverse “kroge”, skabe, rør, vinduer osv.).

  • Mangler der rengøringsmidler af forskellig slags, så sørg for at købe det ind - så rengøringsskabet altid er “fyldt op”. Det samme gælder wc-papir, el-pærer og lign. fornødenheder. 

  • Der er alm. renovation (den sorte container), mandag i ulige uger

  • Der er storskrald efter en særlig plan. Se:
  • http://www.jammerbugt.dk/Borger/Teknik_og_Milj%C3%B8/Affald_og_Genbrug/Dagrenovation/Boliger.aspx


9) Er der “til lejligheden” blevet flyttet rundt på møbler, lamper, madrasser, puder o.l. - så sørg for at tingene flyttes på plads igen. Og liggestole, borde, bænke udendørs sættes på plads i diverse udhuse.

10) Vask så vidt muligt brugte håndklæder og viskestykker  og hæng dem til tørre. Efterlades de - så ikke i en våd dynge i vasketøjskurven.

11) Inden stedet forlades: Chek at alle yderdøre og vinduer er lukket (lad dog det lille ventilvindue i det store badeværelse stå åbent) - og at fyr, solfanger og ventilatorer i værelserne mod vejen står som de skal (jvf. pkt. 3 og 4). Alle døre inde i huset skal stå åbne, så luften kan cirkulere. Oliestanden tjekkes og skrives ind i dokumentet i Dropbox